Welkom op de website!

Trash but no Rubbish [Explored]

Kinderen
Wat iedereen een kind gunt, is dat het een heerlijke jeugd, een leuke schooltijd en uitstekende opleiding zal hebben. Dit is niet makkelijk te verwezenlijken, want ieder kind heeft gedurende zijn jeugd en adolescentie te maken met een veelvoud aan krachten die het leven zowel negatief als ook positief kunnen beïnvloeden. Feit is dat een liefdevol gezin, waar altijd plaats is voor het kind en een vriendengroep helpt om tegenslagen op te vangen.

Eigen kracht
Gelukkig zijn er genoeg ouders die op eigen kracht hun kinderen zoveel als mogelijk bijna alles kunnen bieden. Helaas zijn er ook kinderen die in armoede opgroeien. Zelfs in ons land, al willen velen dat niet zien. Daar is extra ondersteuning nodig, die gemeenten dan gelukkig vaak proberen te bieden. Om ieder kind te laten winnen, zal de maatschappij ieder kind kansen op een toekomst moeten bieden. Helaas blijkt uit onderzoek dat tot 20% van de kinderen al bij geboorte een achterstand oplopen. Dat kan door afkomst, buurt of ras zijn. Het kan ook zijn omdat een kind bij ouders binnen komt, waar het niet welkom is. De eigen kracht van een kind dat in zo'n situatie het leven moet beginnen, zal gedurende dat leven naar verwachting laag zijn.

Toekomst
Willen we ieder kind laten winnen dan zullen we als samenleving moeten werken aan acceptatie, aan samenhang en vooral aan kansvergroting. Dat begint met een toegankelijk speelveldje in buurten. Met verenigingen waar kinderen leren hoe leuk spelen is en niet alleen maar leren dat ze ten koste van alles moeten winnen en nooit mogen verliezen. www.knvb.nl Met ouders die tijd hebben voor hun kroost en niet met werk en eigen belangen de tijd vullen. Met scholen waar leren weer leuk wordt, waar participeren vanzelfsprekend is en waar kinderen leren dat ze samen moeten werken om doelen te bereiken. Op die manier zijn we op weg naar een toekomst waarin plaats is voor kinderen, waarin niet alles door geld bepaald wordt en waarin voor ieder kind een plek is. Wie die verantwoordelijkheid mee durft te nemen, draagt bij aan een situatie waarin letterlijk ieder kind wint. Terwijl tegelijkertijd iedere volwassene erbij wint, want het kind van nu is de volwassene van morgen. Een kind dat nu gepest wordt, zal de volwassene zijn die later last heeft van mobbing. Laat daarom nooit een kind verliezen, maar altijd winnen.